Понеділок, 17 лют. 2020
Home

Шевчук Тетяна Вікторівна


Публікації у збірниках, інших наукових періодичних виданнях

Шевчук Т.В. Наукова діяльність  української еміграції в 20- 30 хх роках ХХ століття. / Т.В. Шевчук // Сторінки історії. Збірник наукових праць. — К. : Ротапринт тресту «Оргдорстрой». — Вип. 3. — К., 1993. — С. 10—18.

Шевчук Т.В. До питання про створення та перші роки діяльності  Української академії наук у Києві. / Т.В. Шевчук // Сторінки історії. Збірник наукових праць. — К. : Ротапринт тресту «Оргдорстрой». — Вип. 6. — К., 1994. — С. 12—22.

Шевчук Т.В. Інтелігенція в процесі відродження Української держави (1918 – 1928). / Т.В. Шевчук // Сторінки історії. Збірник наукових праць. — К. : Видавництво НТУУ «КПІ». — Вип. 8. — К., 1996. — С. 15—26.

Шевчук Т. В. Наукова діяльність професора Івана Мірчука. / Т.В. Шевчук // «Посвіт» № 1. — К., 1996. — С. 3—6.

Шевчук Т.В. Діяльність української наукової еміграції в Німеччині в міжвоєнне двадцятиліття. (Брошура). Київ, 1997, МПП, — С. 24.

Шевчук Т.В. Культурно – освітня діяльність української еміграції в Німеччині  в 20- 30 хх роках ХХ століття. / Т.В. Шевчук // Сторінки історії. Збірник наукових праць. — К. : Видавництво НТУУ «КПІ». — Вип. 7. — К., 1995. — С. 42—50.

Шевчук Т.В. Наукова діяльність української еміграції в Чехословаччині по створенню вищих навчальних закладів в 20-30 хх роках ХХ століття. / Т.В. Шевчук // Сторінки історії. Збірник наукових праць. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2002. — Вип. 16. — С. 23—33.

Шевчук Т.В. Два напрямки української перспективи: українська еміграція в Німеччині та політика Німеччини в 1918 -1939 рр. . / Т.В. Шевчук // Сторінки історії. Збірник наукових праць. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2005. — Вип. 21. — С. 17—26.

Шевчук Т.В. Спроба аналізу інтелектуального життя України (1917 -1929). / Т.В. Шевчук // Сторінки історії. Збірник наукових праць. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2006. — Вип. 23. — С. 65—76.

Шевчук Т.В. Сторінки діяльності Українського наукового інституту в Берліні (1926 -1945). / Т.В. Шевчук // Сторінки історії. Збірник наукових праць. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2006. — Вип. 24. — С. 19—30.

Шевчук Т.В. Українська наукова інтелігенція в період катаклізмів. / Т.В. Шевчук // Сторінки історії. Збірник наукових праць. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2007. — Вип. 25. — С. 32—40.

Шевчук Т.В. Особистість в історичній ретроспективі. Міжнародна студентська конференція  «Україна: історія, культура, пам’ять».-  Київ, 2010. — С. 299—306.

Шевчук Т. В. Досягнення техніки в першій половині ХХ ст. як ознака конкурентоспроможності підприємств. / Т.В. Шевчук// Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.33. - К. : НТУУ «КПІ», 2012. – С. 170 - 179.

Шевчук Т. В. Наука і релігія: історія відносин. / Т.В. Шевчук// Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.34. - К. : НТУУ «КПІ», 2012. – С. 168 - 174.

Доповіді на конференціях, «круглих столах», семінарах

Шевчук Т.В. Наукова інтелігенція в після жовтневе десятиріччя. Тези: І / Т.В. Шевчук // Українська науково-практична студентська конференція «Історія українського народу» — К., 1992.

Шевчук Т.В. Музейні цінності України, як засіб формування  національної культури молодих спеціалістів. Тези: Міжнародна науково - методична конференція  «Актуальні проблеми формування професійної та гуманітарної  культури сучасного спеціаліста». Київ, 1994

Шевчук Т.В. Наукова діяльність Н.Д.Полонської - Василенко. Тези: Міжнародна науково - методична конференція  «Жіночий рух в Україні: історія та сучасність», Одеса, 1994

Шевчук Т.В. З досвіду використання високопрофесійних кадрів в умовах ринку на Україні (20-ті роки). . Тези: ІІ Українська науково -   практична студентська конференція «Історія українського народу»  Київ, 1994

Шевчук Т.В. Проблеми викладання гуманітарних дисциплін у вищій школі. Тези. Науково-методична конференція « Інноваційні технології підготовки правоохоронців», Київ 22 квітня 2011. — С. 195197.

Шевчук Т. В. УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ'ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХІІІ студентській науково – практичній конференції (Київ, 21 – 22 квітня 2010 р.). – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2010. – 454 с. Редколегія: О.С. Білявська, Н.Ф. Гнатюк, Т.В. Шевчук та ін.

Шевчук Т. В. УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ'ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХV студентській науково – практичній конференції (Київ, 12 - 13 квітня 2012 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 280 с. Редколегія: Н.Ф. Гнатюк, Л.Р. Ігнатова, Т.В. Шевчук та ін.

Шевчук Т. В. УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ'ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХІV студентській науково – практичній конференції (Київ, 12 - 13 травня 2011 р.). – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2012. – 288 с. Редколегія: О.С. Білявська, Н.Ф. Гнатюк, Т.В. Шевчук та ін.

Навчально-методичні праці

Історія України. Бакалаврський цикл. Програма курсу, теми лекцій,  плани  семінарських занять, теми для самостійної роботи студентів. Київ, НТУУ «КПІ», 2001, 36с.

Історія України ( Соціально – політичні аспекти). Навчальний посібник. Київ, 2003, НТУУ «КПІ», Ч.1. — С. 98.

Тести з курсу «Історія України»  та методичні рекомендації  по їх виконанню для студентів Ї курсу всіх спеціальностей та форм навчання. СD, 2005, 2Мб,         (Бадрак М.П., Полторак В.П.)

Історія української культури. Курс лекцій Під загальною редакцією д.і.н. С.О.Костилєвої. Лекція: «Культурна праця української еміграції». Київ,НТУУ «КПІ»,  2010. — С. 267-297.

Історія України для іноземців. Навчальний  курс. Тема «Київська Русь».  Київ, 2011.  у друці

Історія науки і техніки. Курс лекцій. Лекція: «Розвиток науки і техніки в міжвоєнний період», 2011 у друці.