Понеділок, 17 лют. 2020
Home

Махінько А. І.


Дисертації, монографії, розділи у колективних працях

Махінько А. І. Реформування загальноосвітньої школи в незалежній Україні (90–ті роки ХХ століття — початок ХХІ століття) : історичний аспект : Автореф. дис... канд. іст. наук  / А. І. Махінько. — К., 2011. — 20 с.

Публікації у збірниках, інших наукових періодичних виданнях

Махінько А. І. Реформування середньої освіти в Україні (90–ті рр. ХХ — перші роки ХХІ ст.) / А. І. Махінько // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки. — Спец. вип. — К. : Інститут історії України НАНУ, 2007. —  С. 140—148.

Махінько А. І. Сільська школа в умовах реформування середньої освіти : проблеми і перспективи / А. І. Махінько // Українознавство. — 2009. — № 3  —  К. : НДІ українознавства МОН, 2009. — С. 164—165.

Махінько А. І. Реформування середньої школи у незалежній Україні / А. І. Махінько // Вісник Академії праці і соціальних відносин ФПУ. — 2009. — № 5. — К. : АПСВ ФПУ, 2009. — С. 124—126.

Махінько А. І. Інновації в навчальному процесі у контексті реформи середньої школи сучасної України / А. І. Махінько // Історичні записки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 23. Ч. 2. : Зб. наук. праць. — Луганськ, 2009. — С. 80—85.

Махінько А. І. Освітні реформи в сучасній українській школі: стан, проблеми і перспективи. / А.І. Махінько.// Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.31. - К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 214 - 220.

Махінько А. І. Слов’янська писемність як феномен вітчизняної культури. / А.І. Махінько.// Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.32. - К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – С. 19 - 24.

Махінько А. І. Модернізація шкільної освіти у сучасній Україні //     Вісник аграрної історії: Зб. наук. праць. – Вип. 2. – К.: СПД ФО Куц В.М., 2011. – С. 125 – 129.

Махінько А. І. Династійні зв’язки Київської Русі до ХІІІ ст..: історико – генеалогічний огляд. / А.І. Махінько. // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.33. - К. : НТУУ «КПІ», 2012. – С. 5 - 12.

Махінько А. І. З історії київської церкви Святої Рівноапостильської Марії Магдалини./ А.І. Махінько.//   Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.34. - К. : НТУУ «КПІ», 2012. – С. 32 - 37.

Махінько А. І. Магдебурзьке право у Києві: історико-правовий аспект// Вісник аграрної історії: Зб. наук. праць. – Вип. 3. – К.: СПД ФО Куц В.М., 2012. – С. 165 – 168.

Махінько А. І. З історії кадетських корпусів в Україні./ А.І. Махінько.// Сторінки історії: Зб. наук. праць. – Вип. 35. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. –  С.117 – 126

Махінько А. І. Становлення профільної школи в сучасній Україні: проблеми і перспективи. / А.І. Махінько.// Сторінки історії: Зб. наук. праць. – Вип. 36. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. –  С.191 – 197

Доповіді на конференціях, «круглих столах», семінарах

Махінько А. І. Проблеми реформування системи загальної середньої освіти в Україні на початку ХХІ ст. / А. І. Махінько // Актуальні політичні та соціально-економічні проблеми історії України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Національний аграрний університет. — К., 2008. — С. 148—153.

Махінько А. І. Реформування середньої школи в незалежній Україні / А. І. Махінько // Динамиката на съвременната наука — 2009. Материали за V международна научна практична конференция. Т. 6 : История, философия, политика. — София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2009. — С. 14—15.

Махінько А. І. Сільська школа в умовах реформування середньої освіти в незалежній Україні / А. І. Махінько // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми аграрної історії України : минуле і сучасність», (Київ, 26 – 27 березня 2010 р.) / Націон. ун-т. біорес. і природокор. України. Спец. вип. — К. : Інститут історії України НАНУ ; НУБіП, 2010. — С. 166 —168.

Махинько А. И. Военно-учебные заведения на украинских землях в ХІХ – начале ХХ века. / А. И. Махинько //Актуальные проблемы современных  наук – 2014. Материалы Х международной научно-практической конференции. – Т. 11: История, политология. – Пшемысль: «Наука и студия», 2014. – С.3 – 5