Понеділок, 17 лют. 2020
Home

Кізлова А. А.

Дисертації, монографії, розділи у колективних працях

Кізлова А. А. Православні святині Києва у духовному та суспільному житті киян (кінець XVIII — перші десятиліття ХХ ст.). Автореферат... канд. іст. наук / Кізлова А. А. — К. : Логос, 2010. — 16 с.

Публікації у фахових виданнях

Кізлова А. А. Віддзеркалення очікувань богомольців у їхніх дарах до святинь Києва (кінець XVIII — кінець XIX ст.) / А. А. Кізлова // Просемінарій. Медієвістика, історія Церкви, науки та культури. — Вип. 7. — К., 2008. — С. 299—307.

Кізлова А. А. Мощі св. сщмч. Макарія у духовному житті киян (кінець ХVІІІ — початок ХХ ст.) / А. А. Кізлова // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. — Вип. 22. — Рівне, 2011. — С. 28—30.

Кізлова А. А. Побутування шанованих святинь у монастирях Старого Києва і Києво-Подолу (середина XVIII — середина XIX ст.) / А. А. Кізлова // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. — К., 2007. — Вип. 19. — С. 64—69.

Кізлова А. А. Списки чудотворних ікон у системі святинь Києва кінця XVIII — початку ХХ ст. / А. А. Кізлова // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Вип. 16. — Рівне, 2009. — С. 33—36.

Кізлова А. А. Шанування Києво-Печерської ікони Успіння за виданнями ХІХ — поч. ХХ ст. / А. А. Кізлова // Проблеми історії України ХІХ — поч. ХХ ст. — К., 2008. — Вип. 15. — С. 63—68.

Кізлова А. А. Шанування мощей св. вмц. Варвари у середині XVII — середині XIX ст.: соціальний аспект / А. А. Кізлова // Просемінарій. Медієвістика, історія Церкви, науки та культури. — Вип. 6. — К., 2007. — С. 302—316

Кізлова А. А. Речове середовище київських православних святинь у кінці ХVІІІ – перших десятиліттях ХХ ст. / А.А. Кізлова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 33. - К. : НТУУ «КПІ», 2012. – С. 32 - 44.

Кізлова А. А. Облаштування простору навколо мощей святих у печерах Києво-Печерської лаври як спосіб комунікації з богомольцями (кінець XVIII - перші десятиліття ХХ ст.) / А.А. Кізлова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 39. - К. : НТУУ «КПІ», 2015. – С. 5 - 19.

Кізлова А. А. Практичні заходи навколо мощей святих у печерах Києво-Печерської лаври, спрямовані на комунікацію з богомольцями (кінець XVIII - перші десятиліття ХХ ст.) / А.А. Кізлова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 40. - К. : НТУУ «КПІ», 2015. – С. 14 - 24.

Публікації за матеріалами наукових конференцій

Кізлова А. А. Викрадення цінностей від шанованих святинь (кінець XVIII — початок ХХ ст.) / А. А. Кізлова // Каразінські читання (історичні науки). М-ли міжн. Наук. конф. 24 квітня 2009 р. — Харків, 2009. — С. 151—152.

Кізлова А. А. Дари богомольців до ікони Успіння Богородиці в Києво-Печерській лаврі: використання у 20—50-х рр. ХІХ ст. / А. А. Кізлова // Могилянські читання 2008. Зб. наук. праць. — К., 2008. — С. 39—43.

Кізлова А. А. Документальні джерела з історії шанування святинь Старого Києва і Києво-Подолу (середина XVII — середина XIX ст.) / А. А. Кізлова // Каразінські читання. Історичні науки. М-ли міжн. наук. конф. 20 квітня 2007 р. — Харків, 2007. — С. 137—138.

Кізлова А. А. Жінки серед богомольців, які шанували київські святині (ХІХ століття) / А. А. Кізлова // Каразінські читання (історичні науки). М-ли міжн. наук. конф. 25 квітня 2008 р. — Харків, 2008. — С. 135—136.

Кізлова А. А. Київські служителі Церкви в молебнях з акафістами при святинях міста (кінець XVIII — початок ХХ ст.) / А. А. Кізлова // Дні науки історичного факультету — 2010. М-ли ІІІ Міжн. наук. конф. молодих учених, присвяченої 65-річчю Перемоги у великій Вітчизняній війні (22—23 квітня 2010 р.). — Вип. ІІІ. — Ч. 1. — К., 2010. — С. 39—41.

Кізлова А. А. Кияни у згадках ХІХ — початку ХХ ст. про чудеса при святинях Києва / Кізлова А. А. // Дні науки історичного факультету. — Вип. ІV. — Ч. 1. — К., 2011. — С. 25—26.

Кізлова А. А. Місцевошановані православні святині Києва у XVIII — перших десятиліттях ХХ ст.: проблема визначення / Кізлова А. А. // Каразінські читання (історичні науки). — Харків: ХНУ ім. В. Каразіна, 2011. — С. 291—292.

Кізлова А. А. Обов’язки служителів Церкви щодо святинь Києва (кінець XVIII — початок ХХ ст.) / А. А. Кізлова // Історія релігій в Україні. Наук. щорічник. 2009 рік. — Кн. ІІ. — Львів, 2009. — С. 485—491.

Кизлова А. А. Отражение почитания киевских святынь в путеводителях начала ХХ века / А. А. Кизлова // Государство, общество, Церковь в истории ХХ века. М-лы ІХ Междун. научн. конф. Иваново, 10—11 февраля 2010 г. — Ч. 1. — Иваново, 2010. — С. 184—190.

Кізлова А. А. Православні святині Києва в духовному житті мешканців міста: інформаційні можливості писемних джерел (кінець XVIII — початок ХХ ст.) / Кізлова А. А. // Матеріали ІІІ Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції. — Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2010. — С. 297—299.

Кізлова А. А. Православні святині Києва в духовному житті мешканців міста (кінець XVIII — перше десятиліття ХХ ст.): стан розробки проблеми / Кізлова А. А. // Історія релігій в Україні. Наук. щорічник : у 2 кн. — Кн. І. — Львів: Логос, 2011.

Кізлова А. А. Родинні зв’язки між киянами, які вшановували мощі св. вмц. Варвари на початку ХІХ ст. / А. А. Кізлова // Шевченківська весна: м-ли міжн. наук.-практ. конф. молодих учених. Історія. — Вип. VI. — Ч. 1. — К., 2008. — С. 25—26.

Кізлова А. А. Розповсюдження «святощів» при святинях Києва в кінці XVIII — на початку ХХ ст. / А. А. Кізлова // Матеріали ІІ Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка. — Житомир, 2009. — С. 14—17.

Кізлова А. А. Сакрум Софії Київської (шановані святині храму) у XVIII — середині ХІХ ст. / А. А. Кізлова // Софійські читання. М-ли IV міжн. наук.-практ. конф. «Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська” та сучасні тенденції музейної науки» (м. Київ, 24—25.11.2005). — К., 2007. — С. 139—144.

Кізлова А. А. Способи шанування святинь Софії Київської (XVIII — середина ХІХ ст.) / А. А. Кізлова // Софійські читання. М-ли V міжн. наук.-практ. конф. «Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська”: культурний діалог поколінь» (м. Київ, 25—26 жовтня 2007 р.). — К., 2009. — С. 212—217.

Кізлова А. А. Хресні ходи з чудотворними святинями Києва в кін. XVIII — на поч. ХХ ст. / А. А. Кізлова // Дні науки історичного факультету — 2008. М-ли Міжн. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23—24 квітня 2008 р.). — Вип. І. — Ч. 1. — К., 2008. — С. 23—24.

Кізлова А. А. Християнські святині у храмовому середовищі Софії Київської і Михайлівського Золотоверхого монастиря у XVIII — середині XIX ст. / А. А. Кізлова // Шевченківська весна: м-ли міжн. наук.-практ. конф., присвяченої 90-літтю української революції 1917—1920 рр. — Вип. 5. — Ч. 3. Історія / за заг. ред. В. Ф. Колесника. — К., 2007. — С. 89—91.

Кізлова А. А. Чудотворні ікони Києва наприкінці XVIII — на початку ХХ ст. / А. А. Кізлова // Історія релігій в Україні. Наук. щорічник. 2008 рік. — Кн. ІІ. — Львів, 2008. — С. 506—513.

Кізлова А. А. Чудотворні ікони й мощі Києва у щоденнику митрополита Серапіона (Александровського за 1804—1824 рр.) / А. А. Кізлова // VII Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 140-річчю заснування першого українського культурно-освітнього товариства на Буковині «Руська бесіда» (Чернівці, 27—28 листопада 2009 р.) : Тези. — Чернівці, 2009. — С. 267—268.

Кізлова А. А. Шанування мощей св. вмц. Варвари київськими служителями Церкви / А. А. Кізлова // Дні науки історичного факультету — 2009. М-ли ІІ Міжн. наук. конф. молодих учених, присвяченої 175-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23—24 квітня 2009 р.). — Вип. ІІ. — Ч. 1. — К., 2009. — С. 37—38.

Кізлова А. А. УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ'ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХV студентській науково – практичній конференції (Київ, 12 - 13 квітня 2012 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 280 с. Редколегія: Н.Ф. Гнатюк, Л.Р. Ігнатова, А.А. Кізлова та ін..

Кізлова А. А. УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ'ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХІV студентській науково – практичній конференції (Київ, 12 - 13 травня 2011 р.). – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2012. – 288 с. Редколегія: О.С. Білявська, Н.Ф. Гнатюк, А.А. Кізлова та ін..