Вівторок, 07 квіт. 2020
Home Наука

Науковці кафедри успішно працюють над виконанням ряду  індивідуальних дослідницьких проектів, які є складовою загальної теми «Історико-культурна спадщина України: джерела, методологія дослідження»


Основні напрями наукової роботи:

  1. етнонаціональні і етнокультурні процеси на терені України
  2. церква і духовна культура України
  3. ґенеза освітніх систем в Україні
  4. історичний розвиток науково-технічного потенціалу України
  5. друковані засоби масової інформації України: історія і сучасність
  6. гендерні  аспекти в історії України
  7. бібліографістика (дослідження життя й діяльності видатних громадських діячів, учених, діячів культури та мистецтва, освіти)
  8. історія Київського політехнічного інституту: хронологія