Вівторок, 07 квіт. 2020
Home Сторінки історії

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

сайт видання

Рік заснування:

1989

Періодичність:

Двічі на рік

Проблематика:

Історія України, Історія української культури, Історія науки і техніки

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 5860 від 12 лютого 2002

Внесення ВАК України до переліку фахових видань України з історичних наук

Постанова Президії Вищої атестаційної комісії України від 12 травня 2002. № 1 – 05/6 (перелік № 10)

Мова видання:

Українська, російська

Засновники:

Національний технічний університет України „КПІ”. Кафедра історії

Асоціація істориків вищої школи України

Голова редакційної колегії:

Костилєва С.О., доктор історичних наук, професор

Заступник голови редакційної колегії:

Ігнатова Л.Р., кандидат історичних наук, доцент

Відповідальний секретар:

Кізлова А.А., кандидат історичних наук, докторант кафедри історії

Технічний редактор

Перга Ю.М., кандидат історичних наук, викладач

Члени редакційної колегії:

Баженова Г. Ю., кандидат історичних наук, PhD in History Інститут Центрально-Східної Європи, м.Люблін, Польща; Горбань Ю.А., доктор історичних наук, професор, Україна; Гриневич Л.В., кандидат історичних наук, ст.науковий співробітник Інституту Історії України НАН України, відділ історії України 20-30-х рр. ХХ ст., Україна; Гон М.М., доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету, Україна; Дука О.В., кандидат політичних наук, провідний науковий співробітник, зав.сектору Соціології влади і громадянського суспільства Соціологічного інституту РАН (Санкт-Петербург), Росія; Ігнатова Л.Р., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії НТУУ «КПІ», заступник голови редакційної колегії, Україна; Капелюшний В.П., доктор історичних наук, професор КНУ ім. Т.Шевченко, завідувач кафедри етнології та краєзнавства, Україна; Клапчук С.М., доктор історичних наук, професор Київського славістичного університету, Україна; Кізлова А.А., кандидат історичних наук, докторант кафедри історії НТУУ «КПІ», відповідальний секретар, Україна; Ковальський Б.П., доктор історичних наук, професор кафедри історії НТУУ «КПІ», Україна; Костилєва С.О., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії НТУУ «КПІ», голова редакційної колегії, Україна; Новіков Б.В., доктор філософських наук, професор НТУУ «КПІ», Україна; Перга Ю.М., викладач кафедри історії НТУУ “КПІ”, технічний редактор, Україна; Петренко С.М., кандидат історичних наук, доцент Кафедри педагогіки, культурології та історії Полтавського університету економіки і торгівлі, Україна; Левітас Ф.Л., доктор історичних наук, професор, завідувач Кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної освіти Київського університету ім. Бориса Грінченка, Україна; Ліхолат О.В., доктор історичних наук, професор, Україна; Хитровська Ю.В., доктор історичних наук, професор кафедри історії НТУУ «КПІ», Україна; Щербак В.О., доктор історичних наук, професор, декан Гуманітарного факультету НаУКМА, Україна; Яворський Джон (John G. Jaworski), доктор політичних наук, професор Університету Ватерлоо (Онтаріо), Канада

Адреса видавництва:

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут” 37, проспект Перемоги, Київ, 03056, Україна. Тел.: (044) 204-90-23