Вівторок, 07 квіт. 2020
Home

Тарнавський Ігор Станіславович

 

Монографії

Тарнавський І.С. Німецько-фашистський окупаційний режим в Донбасі (1941 – 1943 рр.): Монографія / І.С. Тарнавський. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – 218 с.

Тарнавський І.С. Політика Третього Рейху та його союзників на окупованих українських землях в роки Другої світової війни: Монографія /І.С. Тарнавський. – Донецьк: ТОВ «ВПП «Промінь», 2012. – 492 с.

Статті у фахових виданнях

Тарнавський І.С. Злочини нiмецько-фашистських загарбникiв проти вiйськово-полонених в окупованому Донбасi (1941-1943) / І.С. Тарнавський. – Нові сторінки історії Донбасу: Ст. Кн. 6 / Голов. Ред. З.Г. Лихолобова. – Донецьк, 1998. – С.175 – 183.

Тарнавський І.С. Фашистський геноцид проти єврейського населення Донеччини (1941 - 1943 р.р.) / І.С. Тарнавський. – Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки. – 1998. – №2.

– С. 51 – 55.

Тарнавський І.С. Депортацiя мiсцевого населення Донбасу до Нiмеччини у 1941-1943 роках / І.С. Тарнавський. – Придніпровський науковий вісник. – 1998. – № 111. – С. 86 – 94.

Тарнавський І.С. Провал фашистських планів встановлення “нового аграрного порядку” в окупованому Донбасі у 1941-1943 роках / І.С. Тарнавський. – Нові сторінки історії Донбасу: Ст. Кн. 7 / Голов. ред. З.Г. Лихолобова. – Донецьк, 1999. – С. 91 – 100.

Тарнавський І.С. Спроби налагодження і використання окупаційною владою місцевої промисловості та впровадження приватної ініціативи в Донбасі (1941 – 1943 рр.)/ І.С. Тарнавський. – Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей /НАН України. Ін-т історії України. – К., 2002. – Вип. 6. – С. 283 – 287.

Тарнавський І.С. Щодо проблеми про так зване Маріупольське відродження (1941 – 1943 рр.)/ І.С. Тарнавський. – Carpatica – Карпатика. Випуск – 22. Проблеми історії, політології, етнології та літературознавства. – Ужгород, 2003. – С.32 – 39

Тарнавський І.С. Вугільна промисловість Донбасу під час фашистської окупації: праця цивільного населення та радянських військовополонених. / І.С. Тарнавський. – Нові сторінки історії Донбасу: Збірн. ст. Кн. 11 / Голов. ред. З.Г. Лихолобова. – Донецьк, 2005. – С. 34 – 47.

Тарнавський І.С. Впровадження на Донеччині німецько-фашистської окупаційної політики у сфері освіти (1941-1943 рр.) / І.С. Тарнавський. – Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк, 2005. – № 1(23). – С. 124 –128.

Тарнавський І.С. Натуральні реквізиції, побори, податки і штрафи як засоби геноциду проти місцевого населення Донбасу у роки окупації (1941-1943 рр.) / І.С. Тарнавський. – Нові сторінки історії Донбасу: Збірн. ст. Кн. 12 / Голов. ред. З.Г. Лихолобова. – Донецьк, 2006. – С. 15 – 25.

Тарнавський І.С. Прояви колабораціонізму на Донеччині в роки Другої світової війни / І.С. Тарнавський. – Нові сторінки історії Донбасу: Збірн. ст. Кн. 13/14 / Голов. ред. З.Г. Лихолобова. – Донецьк, 2007. – С. 33 – 51.

Тарнавський І.С. Інтелігенція в умовах фашистської окупації Донбасу (1941 – 1943 рр.)/ І.С. Тарнавський. – Нові сторінки історії Донбасу: Збірн. ст. Кн. 15/16 / Голов. ред. З.Г. Лихолобова. – Донецьк, 2008. – С. 6 – 27.

Тарнавський І.С. Економічна окупаційна політика третього рейху в Донбасі: спроби використання обробної промисловості регіону / І.С. Тарнавський. – Нові сторінки історії Донбасу: Збірн. ст. Кн. 17/18 / Голов. ред. З.Г. Лихолобова. – Донецьк, 2009. – С. 6 – 21.

Тарнавський І.С. Українські землі між Бугом та Дністром як об’єкт експансії Німеччини та Румунії в роки Другої світової війни / І.С. Тарнавський. – Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк, 2009. – № 1(41). – С. 120 –125.

Тарнавський І.С. Нацистська політика германізації українських земель у роки Другої світової війни / І.С. Тарнавський. – Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк, 2009. – № 2(42). – С. 147 –154.

Тарнавський І.С. Аграрна політика німецької окупаційної влади на території Донбасу (1941 – 1943 рр.) / І.С. Тарнавський. – Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. Кн. 19 / Голов. ред. та упорядник З.Г. Лихолобова. – Донецьк, ДонНУ, 2010. – С. 26 – 39.

Тарнавський І.С. Впровадження політики голоду на окупованій території України в роки Другої світової війни / І.С. Тарнавський. – Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк, 2010. – № 1-2(43-44). – С. 151 –157.

Тарнавський І.С. Адміністративний поділ та органи управління на території Південно-західної України за часів румунської окупації (1941 – 1944 рр.) / І.С. Тарнавський. – Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк, 2010. – № 3 – 4 (45 – 46) – С. 210 – 216.

Тарнавський І.С. Антициганська політика нацистської Німеччини та її союзників на окупованій території України (1941 – 1944 рр.)/ І.С. Тарнавський. – Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. Кн. 20 / Заст. голов. редакт., упорядник та відповідальний за випуск О.В. Стяжкіна. – Донецьк, ДонНУ, 2011. – С. 131 – 150.

Тарнавський І.С. Діяльність айнзатцгруп на території України (1941 – 1943 рр.)/ І.С. Тарнавський. – Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк, 2011. – № 1 – 2 (47 – 48). – С. 31 – 43.

Тарнавський І.С. Геноцид єврейського народу на окупованих Румунією українських землях (1941 – 1944 рр.) / І.С. Тарнавський. – Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк, 2012. – № 2 (50). – С. 15 – 26.

Тарнавський І.С. Створення та функціонування допоміжної поліції в Донбасі за часів нацистської окупації (1941 – 1943 рр.) / І.С. Тарнавський. – Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. Кн. 21 / Голов. ред.  - З.Г. Лихолобова. Упорядник та відповідальний за випуск О.В. Стяжкіна. – Донецьк, ДонНУ, 2012. – С. 63 – 80.

Тарнавський І.С. Документи Київської міської управи про історію створення української Книжкової палати у 1941 р. (за часів нацистської окупації)/ І.С. Тарнавський. – Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк, 2013. – № 1 (51). – С. 45 – 53.

Тарнавський І.С. Рейхсміністерство окупованих Східних територій та підпорядковані йому місцеві органи: історія створення, структура та діяльність (1941 – 1945 рр.) / І.С. Тарнавський. – Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, 2013. – № 1 (53). – С. 52 – 61.

Тарнавський І.С. Політика німецької окупаційної влади щодо радянських військовополонених в Донбасі (1941 – 1943 рр.) / І.С. Тарнавський. – Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк, 2013. – № 4 (54). – С. 172 – 182.

Статті у інших наукових виданнях

Тарнавський І.С. Первая горноспасательная станция Донбасса / І.С. Тарнавський. – Летопись Донбасса: Краеведческий сборник. Выпуск II. Юбилейный. – Донецк: Донбас, 1994. – С. 72 – 76.

Тарнавський І.С. Рыцарь долга (Н.Н. Черницын) / І.С. Тарнавський. – Очерки истории Макеевки. Кн. 1. – Макеевка: НМЦ, 1996. – С. 29 – 33

Тарнавський І.С. Спроби відновлення та експлуатації вугільної промисловості Донбасу німецько-фашистськими загарбниками у 1941 - 1943 рр. / І.С. Тарнавський. – Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк, 1999, грудень. – № 1-2. – С. 119 –124.

Тарнавський І.С. Стратегія виживання інтелігенції Південно-Східної України в умовах окупації (1941 – 1943 рр.) / І.С. Тарнавський. – Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: зб. наук. праць V Міжнар. наук. конф., 24 – 25 квіт. 2015 р., - Одеса : ОНУ, 2015. – С. 341 – 348.

Тарнавський І.С. Українські етнічні землі у складі Генеральної губернії й дистрикту «Галичина» (1939 – 1944 рр.): адміністративний поділ та органи управління / І.С. Тарнавський. – Сбірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи». – Житомир-Вінниця, 2015. – С. 50 – 52.

Тарнавський І.С. Історія створення в окупованному Києві Української Книжкової Палати (1941 р.) / І.С. Тарнавський. – Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ – ХХІ ст.: європейський цивілізаційний вимір: матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 158 – 168.

Тарнавський І.С. Політика румунської влади щодо циган на окупованих українських землях (1941 – 1944 рр.) / І.С. Тарнавський. – Київські історичні студії: зб. наук. праць. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – № 1. – С. 84 – 90.

Тези доповідей

Тарнавський І.С. Возникновение первой горноспасательной станции в Донбассе /І.С. Тарнавський. – Донбасс: прошлое, настоящее, будущее: формирование и развитие трудовых традиций: Тез. докл. и сообщ. II Региональная науч.-практич. конф. – Краматорск, 1993. – С. 15 – 18.

Тарнавський І.С. Из истории дореволюционных Макеевских гимназий / І.С. Тарнавський. – Донбасс: прошлое, настоящее, будущее: к 160-летию известного педагога и мыслителя Н.А.Корфа: Тез. докл. и сообщ. III Региональная науч.-практич. конф. (22 декабря 1994 г.) – Донецк, 1994. – С. 65 – 67.

Тарнавський І.С. К вопросу о координации работы преподавателя русского язика и преподавателя общественных дисциплин при обучении студентов-иностранцев на начальном этапе / І.С. Тарнавський. – Теория и практика обучения студентов в современных условиях: тезисы докл. науч.-практ. конф. – Донецк: ООО “Юго-Восток, ЛТД”, 2003. – С. 84 – 85.

Тарнавський І.С. До питання про діяльність освітніх закладів Донеччини у роки німецько-фашистської окупації (1941 – 1943 рр.) / І.С. Тарнавський. – Теория и практика обучения иностранных студентов в современных условиях: материалы науч.-методической конф. ДонНУ– Донецк: ООО “Юго-Восток, ЛТД”, 2005. С. 50 – 53.

Тарнавський І.С. Прояви колабораціонізму у сфері культури під час окупації  Донеччини у 1941 – 1943 рр. / І.С. Тарнавський. – Проблемы обучения студентов на современном этапе: Материалы научной конференции ДонНУ. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2007. – С. 20 – 23.

Тарнавський І.С. Колонізаторська політика нацистської окупаційної влади, як засіб знищення місцевого населення України / І.С. Тарнавський. – Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників і аспірантів Донецького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи за період 2007-2008 рр. (Донецьк, 6 квітня – 14 травня 2009 р.) Т.2. – Суспільно-гуманітарні науки /Під ред. В.П. Шевченка, С.В. Беспалової. – Донецьк: Цифрова типографія, 2009. – С. 130.

Тарнавський І.С. Українські етнічні землі у складі Генеральної губернії за часів нацистської окупації (1941 – 1944 рр.): адміністративний поділ та органи управління / І.С. Тарнавський. – Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників і аспірантів Донецького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи за період 2009-2010 рр. Т.2. – Суспільно-гуманітарні науки /Під ред. П.В. Єгорова, С.В. Беспалової. – Донецьк: Цифрова типографія, 2011. – С. 203 – 204.

Тарнавський І.С. Адміністративний поділ та органи управління Закарпаття за часів угорської окупації (1939 – 1944 рр.) / І.С. Тарнавський. – Матеріали наукової конференції Донецького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи за період 2011-2012 рр. (у 2 томах). Т.2. – Донецьк: ДонНу, 2013. – С. 170. (375 с.).

Тарнавський І.С. Українські землі в стратегічних планах Третього рейху / І.С. Тарнавський. – Україна в системі змін парадигми світопорядку ХХ – ХХІ століть: тези Міжнародної науково-практичної конференції, 19 берез. 2015 р. – К.: [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2015. – С. 87 – 93.

Рецензії

Тарнавський І.С. Рецензія на монографію Єсипа І.М. Труд женщин в годы войны: гендерная солидарность или політика в СССР? // И.М. Есип: Монография. – Саарбрюккен, 2013. - 223 с. / І.С. Тарнавський. – Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк, 2014. – № 1 (55). – С. 187 – 189.