Неділя, 27 трав. 2018
Home Аспірантура (PhD)
Аспірантура (PhD)

Кафедра історії активно здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 032 “Історія та археологія ”.

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” (2014 року), доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі (ад’юнктурі). Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС.


Основні строки

Прийом документів – з 25 серпня 2017 року по 31 серпня 2017 року, з 10.00 до 12.00 та з 14.00 до 17.00 (корпус 1, кабінет 247);

Вступні випробування – з 01.09.2017 року по 12.09.2017 року.

Оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 15 вересня 2017 року.

Строк навчання – чотири роки.


Умови прийому до аспірантури

Відділ аспірантури та докторантури НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Розклад занять з аспірантами на II семестр 2017-2018 н.р.

Графік навчального процесу в 2017-2018 н.р.

Навчальні дисципліни

Навчальні програми

Теми дисертацій