П'ятниця, 24 лист. 2017
Home

Мартинюк О.В.


Публікації у збірниках, інших наукових періодичних виданнях

Мартынюк О.В. Разрешённые, но закрытые предвыборные собрания киевских прогрессистов в 1912 году (публикация документов и вводная статья)// Ab Imperio. - №12. – 2013.

Мартинюк О. Російський націоналізм початку ХХ століття: консервативні політики та передвиборчі стратегії на Правобережжі // Україна Модерна (онлайн-видання). http://www.uamoderna.com/md/182. Доступ: 25.12.2013

Котенко А. Л., Мартынюк О. В., Миллер А. И. "Малоросс": эволюция понятия до Первой мировой войны // Новое литературное обозрение : журнал ВАК РФ. — 2011. — В. 2 (108). — С. 9-27.

Martynuk, Olha. Sacred Hills and Commercial Downtown: Ethnic Meanings of Urban Spaces in Late Imperial Kiev. In: Re-thinking European Politics and History, ed. A. Pasieka, D. Petruccelli, B. Roth, Vienna: IWM Junior Visiting Fellows' Conferences, Vol. 32.

Мартинюк О. В. Дебати між Київським клубом російських націоналістів і Товариством українських поступовців навколо малоросійського питання / О.В. Мартинюк // Сторінки історії : збірник наукових праць. — 2011. — Вип. 32. — С. 94-107.

Мартинюк О. В. Вибори до Першої Державної Думи Російської імперії і практики демократії в Київському генерал-губурнаторстві  / О.В. Мартинюк // Сторінки історії : збірник наукових праць. — 2015. — Вип. 40. — С. 46-66.