Понеділок, 17 лют. 2020
Home

Мартинюк О.В.


Список опублікованих праць :

 1. Мартинюк О.В. Електоральні зібрання у Києві 1906-1912 рр. як практика демократії в умовах абсолютизму/ Ольга Володимирівна Мартинюк// Живучи в модерному місті: Київ кінця ХІХ – середини ХХ століть/ Упор. О. Бетлій, К. Диса, О. Мартинюк. – Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2016. – С. 166-181
 2. Мартинюк О. В. Вибори до Першої Державної думи Російської імперії і практики демократії в Київському генерал-губернаторстві / Ольга Володимирівна Мартинюк // Сторінки історії: збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 40. – С. 46–66.
 3. Мартинюк О. В. Російський націоналізм у контексті виборів до Державної Думи на Правобережжі (1906–1912): історіографічний огляд / Ольга Володимирівна Мартинюк // Сторінки історії: збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 37. – С. 62–85.
 4. Мартинюк О. В. Російський націоналізм початку ХХ ст. на Правобережжі в контексті виборів до Державної думи / Ольга Володимирівна Мартинюк // Сторінки історії: збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 35. – С. 102–116.
 5. Мартинюк О. В. «Настрій виборців спокійний, шкідливої діяльності не виявлено»: вибори в IV Державну думу на матеріалах жандармських та адміністративних звітів Київського генерал-губернаторства / Ольга Володимирівна Мартинюк // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2013. – Вип. 23. – С. 310–324.
 6. Мартынюк О. В. Разрешенные, но закрытые предвыборные собрания киевских прогрессистов в 1912 году: вводная статья / Ольга Владимировна Мартынюк // Ab Imperio. – 2013. – № 3. – С. 251–276.
 7. Мартынюк О. В. Разрешенные, но закрытые предвыборные собрания киевских прогрессистов в 1912 году: публикация документов / упор. Ольга Владимировна Мартынюк // Ab Imperio. – 2013. – № 3. – С. 277–313.
 8. Martynuk O. Sacred Hills and Commercial Downtown: Ethnic Meanings of Urban Spaces in Late Imperial Kiev [Online resourse]/ Ed. A. Pasieka, D. Petruccelli, B. Roth// Re-thinking European Politics and History. IWM Junior Visiting Fellows' Conferences. – Vienna, 2012.– Vol. 32. – Date: 21.11.2012. – Access: http://www.iwm.at/publications/5-junior-visiting-fellows-conferences/vol-xxxii/sacred-hills-and-commercial-downtown/
 9. Мартынюк О. «Малоросс»/ А. Котенко, О. Мартынюк, А. Миллер // «Понятия о России»: К исторической семантике имперского периода. – в 2 т. – М. : Новое литературное обозрение, 2012. – Т. 2. – С. 392–443.
 10. Мартинюк О. «Мы сами принадлежим к племени малорусскому»: до історії поняття «малорос» у Російській імперії / А. Котенко, О. Мартынюк, А. Миллер // Український гуманітарний огляд. – 2012. – Вип. 16–17. – С. 55–116.
 11. Мартинюк О. Російський націоналізм початку ХХ століття: консервативні політики та передвиборчі стратегії на Правобережжі // Україна Модерна : [Електронний ресурс]. – Дата доступу: 12.09.2012. – Режим доступу : http://www.uamoderna.com/md/182
 12. Мартынюк О. «Малоросс»: эволюция понятия до Первой мировой войны / А. Котенко, О. Мартынюк, А. Миллер // Новое литературное обозрение. – 2011. – № 2 (108).– С. 9–27.
 13. Мартинюк О. В. Дебати між Київським клубом російських націоналістів і Товариством українських поступовців навколо малоросійського питання / Ольга Володимирівна Мартинюк // Сторінки історії : збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 32. – С. 94–107.