Вівторок, 07 квіт. 2020
Home Про нас
Кафедра Історії PDF Друк e-mail

Загальні відомості

Кафедра історії об’єднує висококваліфікований колектив творчих працівників, які забезпечують викладання базових і спеціальних навчальних дисциплін історичного профілю на усіх без винятку факультетах КПІ ім. Ігоря Сікорського. Стратегічні завдання роботи кафедри визначаються потребами вирішення актуальних завдань гуманітаризації та гуманізації вищої технічної освіти в Україні, підвищення якості професійної підготовки і розширення світогляду майбутніх технічних спеціалістів.

До складу кафедри входять 19 викладачів: 3 доктора наук, 14 кандидатів наук; 4 професора, 10 доцентів, 3 старших викладача, 2 викладача без наукового ступеня;  завідувач лабораторією та 4 лаборанта. При кафедрі діє історичний кабінет з бібліотекою наукової та навчально-методичної літератури.

Працівники кафедри забезпечують викладання навчальних дисциплін:


Історія України (суспільно-політичний аспект)
Україна в контексті історичного розвитку Європи
Історія науки і техніки
Історія Київської Політехніки
Історія української культури
Всесвітня історія ХХ – початку ХХІ ст.


Кафедрою видається фахове видання з історичних наук «Сторінки історії: збірник наукових праць». В цілому в журналі розкриваються основні напрацювання професорського-викладацького складу, докторантів, аспірантів які працюють над темами наукових досліджень.

На базі кафедри історії щорічно проводиться міжвузівський науково-методичний семінар «Актуальні проблеми викладання історії України та історії культури у вищій школі”.

Завідувач кафедри:

Костилєва Світлана Олександрівна, доктор історичних наук, професор

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи: Ігнатова Людмила Русланівна, кандидат історичних наук, доцент
Заступник завідувача кафедри з методичної роботи: Хитровська Юлія Валентинівна, доктор історичних наук, доцент
Заступник завідувача кафедри з навчально-організаційної роботи: Лебедєв Ігор Касьянович, кандидат історичних наук, доцент

Викладацький склад кафедри