Понеділок, 17 лют. 2020
Home
Сьомий міжвузівський науково-методичний семінар «Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі» (Київ, 5 грудня 2014 р.)

5 грудня 2014 р. у Національному технічному університеті України «КПІ» відбувся сьомий міжвузівський науково-методичний семінар «Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі». Ініціатором його проведення традиційно виступає кафедра історії нашого університету, а співорганізаторами заходу – Міністерство освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. Особливістю ж цьогорічного семінару стало долучення до співорганізаторів заходу провідної наукової установи країни – Інституту історії України НАН України. Це посилило ефективність роботи форуму, котрий проходив під гаслом тіснішого єднання академічної та вузівської науки задля популяризації нового наукового знання та вдосконалення навчального процесу у вищій школі.

У семінарі взяли участь провідні науковці Інституту історії України, а також керівники, професорсько-викладацький склад кафедр гуманітарного профілю вищих навчальних закладів Києва та багатьох областей країни. В центрі дискусій перебували питання, пов’язані з основними підходами до викладання історії у вищій школі з погляду культурної та етнічної толерантності та завданнями історичної освіти у подоланні конфліктів історичної пам’яті в сучасній Україні. Детальніше...