Четвер, 23 трав. 2019
Home

Наукове стажування

Доцент кафедри історії Шпаковськи Любов Володимирівна з 05 по 12 червня 2017 р. проходила наукове стажування на Історично-соціологічному відділенні Інституту історії та політичних наук Університету м. Білосток (Республіка Польща). Керівником стажування було призначено доктора історичних наук, професора історії, проректора з наукової роботи Університету м. Білосток Войцеха Слешинського.

Білосток знаходиться на північному сході Польщі і є адміністративним центром Підляського воєводства. Місто розташоване поблизу кордону з Білоруссю. У місті діють три потужні вищі навчальні заклади (всього 15): Університет міста Білосток, Медичний інститут і Білостоцький політехнічний університет.

Університет міста Білосток є державним вищим навчальним закладом, який постав із філіалу Варшавського університету у 1997 р. На сьогодні університет є найбільший вищим навчальним закладом в регіоні за кількістю наукових співробітників та студентів, а також пропонованих напрямів і форм навчання. Тут функціонує 9 факультетів, в т.ч. закордонний у Вільнюсі.

Нині у ньому працює 850 викладачів і навчається 12.5 тис. студентів на 70 спеціальностях на денній і заочній формах навчання.

Існують міжфакультетські спеціальності, англомовні програми, 115 предметів викладаються іноземними мовами. Університет має право присвоювати звання доктора філософії в 10 галузях наук і доктора наук в 4 галузях наук.

З 1999 р тут діє Історико-Соціологічне відділення, до складу якого входять Інститут історії і політичних наук, Інститут Соціології і Когнітивістики, а також Кафедра філософії і етики. Навчання відбувається у кількох напрямах: міжнародні відносини, філософія, етика, сходознавство, когнітивістика і комунікація. Існує також можливість післядипломного навчання.

Під час стажування Л. В. Шпаковськи було опрацьовано польську історіографію щодо проблеми вивчення досвіду Польщі в процесі Євроатлантичної інтеграції та визначення ролі Польщі у відносинах Україна-НАТО.

Любов Володимирівна мала змогу ознайомитися з методикою викладання історичних дисциплін у ВНЗ, де проходила стажування. Керівництво Університету люб’язно надало можливість відвідувати лекційні й практичні заняття польських колег-істориків, які були пов’язані з темою її наукового дослідження.

Також було узгоджено можливості друку наукових розвідок в журналах «Nowa Europa Wschodnia» та «Biuleten Historii Pogranicza». Запропоновано польським історикам друк своїх наукових розвідок у фаховому виданні кафедри історії факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» «Сторінки Історії».

Л. В. Шпаковськи взяла участь у семінарі Польського історичного товариства у м. Білосток на тему «Історія в родинній пам’яті», де обговорювалися проблеми «складної історії» у міжнаціональних відносинах Польщі й України та шляхи до порозуміння.

Загалом, робота семінару пройшла у невимушеній й дружній атмосфері і продемонструвала перспективи у поглибленні взаємодії українсько-польського діалогу істориків.

Водночас про мету й завдання стажування Любов Володимирівна розповіла в інтерв’ю польському телебаченню м. Білосток (передача «Український погляд»). Репортаж можна подивитися за посиланням.

Крім того, Л. В. Шпаковськи ознайомилася з діяльністю Музею пам’яті Сибіру, який нещодавно розпочав свою роботу. Було цікавим дізнатися про мету і завдання діяльності музею, а також про подальші проектні роботи по створенню цілого музейного комплексу, присвяченого таким трагічним сторінкам в історії польського народу, як депортації та заслання польських громадян до Сибіру і Казахстану, здійснених радянської владою у 1939-1941 рр. Так, Л. В. Шпаковськи ознайомилася з експозицією музею і з можливістю реалізовувати популярно-просвітницькі і наукові проекти, розраховані на відвідувачів різних вікових груп.

Також Л. В. Шпаковськи мала консультації на теми:  «Університет м. Білосток в освітніх процесах Центрально-Східної Європи», «Місто Білосток в історії Центрально-Східної Європи», «Особливості наукової роботи університету», «Формування політики національної пам’яті у Польщі».

Таким чином, Л. В. Шпаковськи було виконано всі завдання, що були передбачені метою стажування, а також вона отримала пропозицію від польських колег щодо публікації своєї статті в «Nowa Europa Wschodnia» і можливість взяти участь у конкурсі на отримання стипендії Польського уряду.

к.і.н., доц. Л. В. Шпаковськи