Неділя, 20 жовт. 2019
Home
Аспірантура (PhD)

Кафедра історії активно здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 032 “Історія та археологія ”.

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” (2014 року), доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі (ад’юнктурі). Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС.


Основні строки

Прийом документів

Вступні випробування

Оприлюднення рейтингового списку вступників

Строк навчання – чотири роки.


Умови прийому до аспірантури

Відділ аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського

Розклад занять з аспірантами на II семестр 2018-2019 н.р.

Графік навчального процесу в 2018-2019 н.р.

Навчальні дисципліни

Навчальні програми

Теми дисертацій